De Schotanus-Stichting

De Schotanus-Stichting is een van de langst bestaande, nog immer actieve, familie-organisaties op ideële basis. Zij stelt zich ten doel het samenstellen van de genealogie en familiegeschiedenis van de Schotanussen en het doen uitgeven van het standaardwerk "Gens Schotana" over de dragers van de familienamen Schotanus, Scholtanus, Schotanus à Sterringa, Schotanus à Steringa Idzerda en andere varianten van de naam Schotanus.


Utrecht Sonnenborgh