ANBI

Wanneer u een schenking/donatie doet aan een goed doel dan mag u deze schenking alleen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Schotanus-Stichting heeft zo’n ANBI status en daardoor is uw jaarlijkse donatie aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.
De overheid stelt vanuit publieksbelang wel eisen aan transparantie van beleidsmatige- en financiële gegevens van stichtingen, die deze status hebben en willen behouden.

U treft daarom op deze website de volgende gegevens:
-Het beleidsplan van de Schotanus-Stichting
-Financiële verslagen van 2010 tot en met 2018.
-Jaarverslagen van 2012 tot en met 2018

Beleidsplan

Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan van de Schotanus-Stichting. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI regeling (zie hiervoor tevens de website van de Belastingdienst) en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Het bestuur van de Schotanus-Stichting,

Nanning Schotanus,

Voorzitter

15 februari 20151. Profiel van de Schotanus-Stichting

De Schotanus-Stichting is een van de langst bestaande, nog immer actieve familie-organisaties op ideële basis.

De Schotanus-Stichting werd opgericht op 12 april 1955 en notarieel geregistreerd te Franeker.

Giften aan de Schotanus-Stichting bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig, alle bestuursleden en medewerkers verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Via Aldfaers Erf wordt gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.

2. De doelstelling en het actuele beleid

De doelstelling

De Schotanus-Stichting stelt zich ten doel het samenstellen van de familiegeschiedenis van de Schotanussen en het doen uitgeven van een standaardwerk over de dragers van de familienamen Schotanus, Scholtanus, Schotanus à Sterringa en Schotanus à Steringa Idzerda en andere varianten van de naam Schotanus.

Het actuele beleid

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

  • -Het jaarlijks verzorgen van een familiedag waarbij Schotanussen uit diverse windstreken en vanuit vele landen elkaar ontmoeten;
  • -Genealogisch onderzoek (inclusief vastlegging) naar het geslacht Schotanus;
  • -Het viermaal per jaar uitgeven van het familieblad Aldfaers Erf;
  • -Het verkopen tegen kostprijs van artikelen die in directe relatie staan met het familiewapen.

3. De genealogische werkzaamheden

De genealogische werkzaamheden van de Schotanus-Stichting zijn gericht op de beschrijving van de familiegeschiedenis en onderzoek naar het geslacht Schotanus met als concrete activiteiten uitgaven van:

  • biografieën
  • bibliografieën,
  • iconografieën van diverse vooraanstaande Schotanussen,
  • beschrijving van de familiegeschiedenis vanaf het jaar 1385.

Bovengenoemde activiteiten zijn inmiddels gebundeld in 19 delen Gens Schotana. Op dit moment wordt er gewerkt aan deel Gens Schotana, no. 20.

Voor meer gerichte informatie verwijzen wij naar de jaarverslagen van de stichting. Deze zijn te vinden op http://www.schotanus-stichting.com.

4. Werving van financiële middelen

Werving

Om alle activiteiten mogelijk te maken zijn de jaarlijkse donaties van de leden van de Schotanus-Stichting hard nodig. Momenteel is de minimumdonatie bepaald op € 17,50 dit is op jaarbasis. Een hogere donatie is vrijwillig maar zeker van harte welkom.

Naast donaties van vaste donateurs zijn er bij een uitgave van Gens Schotana meer middelen nodig. Deze worden ontvangen door het aanschrijven van instanties als:

- Provincie Fryslan;

- lokale gemeenten ;

- Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Friesland;

- Rabobank (afdeling Friesland, voorheen Friesland Bank);

- Cultuurfonds provincie Fryslan;

- Stichting het Th. van Welderen Rengersfonds.

Uiteraard wordt een gedeelte van de kosten ook gedekt door de aanschaf van Gens Schotana door leden van de Schotanus-Stichting zelf en andere geïnteresseerden.

Verantwoording

Elk jaar wordt er verantwoording afgelegd over de ontvangen en uitgegeven financiële middelen. Deze financiële verantwoording wordt gepubliceerd in Aldfaers Erf en besproken op de jaarvergadering, die voorafgaand aan de familiedag wordt gehouden.

5. Contacten en lidmaatschap

De Schotanus-Stichtingis lid van Treasor, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum gevestigd te Leeuwarden.

Alle uitgaven van Aldfaers Erf worden toegezonden aan:

*Nederlandse genealogische Vereniging, Weesp

*N.G.V.(afd. F.O.) p/a Strawinskylaan 34, Heemstede

*Koninklijke Bibliotheek, afd. abonnementen, Den Haag

*Centraal Bureau voor de Genealogie, Den Haag

*Fryske Akademy, Leeuwarden

*Tresoar, Leeuwarden

*Historisch Centrum Leuwarden, Leeuwarden

6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

De Schotanus-stichting is ingeschreven te Sint Jansklooster onder nummer 41000499 als ‘Schotanus-Stichting’, adres Leeuwte 54, 8326 AC te Sint Jansklooster.

Het bestuur kent een vertegenwoordiging uit de familie Schotanus en aanverwant. Het voorzitterschap is in handen van dhr. N. Schotanus, Ceres 55, 6001WT te Weert.

Het fiscaal nummer van de stichting is 8060.203.25.

Jaarverslagen worden gepubliceerd op de website (zie hieronder).

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.