Foto uit het Archief

Froukje Nolles Schotanus *3 maart 1865 Wijckel † 15 febr. 1936 Woudsend

en haar man

Anne Sybrens Boukes *4 november 1862 Wijckel †31 maart 1913 Wijckel