Foto uit het Archief

Jan Rienks Schotanus * 21 augustus 1847 Dronrijp † 13 maart 1909 Dronrijp

Tettje Schotanus-Terpstra * 1 januari 1854 Menaldum † 17 mei 1936 Dronrijp