Foto uit het Archief

Durk Pieters Scholtanus * 08-09-1893 Nijemirdum † 02-10-1975 Balk

Rinske Scholtanus-Grouwstra * 26-02-1899 Sondel † 12-01-1984 Sneek