Nieuwsarchief

Als u wilt dat uw familieberichten op deze site worden gepubliceerd, kunt u een e-mail sturen naar de webmaster.Van uit Westergeest kreeg ik een tip van Tjisse Peterson over een tweetal websites. Vooral voor hen die verwant zijn aan de Schotanussen uit Kollumerland heel interessant! Ik geef u deze tip graag door.

www.Foestrum.nl

http://schotanus.us/FotosFriesland/ThumbsFriesland/FrieslandETHTML.htm


VERSLAG VAN DE BESTUURSTAFEL


Op 22 november 2014 zijn we als (voltallig) bestuur weer bij elkaar geweest. Deze vergadering stond hoofdzakelijk in het teken van de eerst volgende familiedag. Zoals u (waarschijnlijk) weet wordt deze 6 juni 2015 gehouden in Franeker, om daar ons 60 jarig jubileum te vieren. Helemaal concreet zijn de plannen nog niet, maar de taken zijn verdeeld. Intussen is er een filmpje opgedoken wat gebruikt kan worden voor ná dejaarvergadering. We hopen dat ook ú nog eens goed in het huisarchief wilt kijken voor leuke filmpjes, dia’s en foto’s. Het zou mooi zijn als er een overzicht gemaakt kan worden van de voorgaande 59 jaren.
Natuurlijk is de bestuurswisseling ook een heel belangrijk punt. Nanning en Gert-Jan treden af en er zijn nog geen aanmeldingen voor opvolging. Daarom in deze Aldfaers Erf een oproep van onze voorzitter.Tot onze spijt hebben ook weer een paar donateurs hun lidmaatschap opgezegd. Helaas is het voor ons meestal onbekend wat de reden is. Erg jammer dat we niet weten waar het aan ligt. Vindt men het te duur worden, wordt men te oud of voelt men zich niet meer betrokken bij de Schotanus Stichting?  Op iedere vergadering komt ook het punt  “digitalisering” naar voren. Daar wordt hard aan gewerkt. Maar het is iets wat van álle kanten goed bekeken moet worden, en dat vraagt tijd.

Secretaris Anneke Schotanus-Huige

Van de voorzitter

Naar aanleiding van mijn bijdrage in Aldfaers Erf najaar 2014 ontving ik een aantal kaartjes ter ondersteuning en met beterschapswensen. Bij deze dank jullie wel, want het geeft altijd weer een warm gevoel om op dat soort momenten iets te horen. Ik kan een ieder ook mededelen dat het goed met mij gaat en dat ik de meeste activiteiten weer kan doen.

 Nieuws is dat de uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior van plan is om van de Halma-editie van de Schotanus-atlas uit 1718 een facsimile (replica) uit te brengen. De voorgenomen uitgave komt tot stand in samenwerking met de Fryske Akademy, Tresoar en het Fries Museum.

De arts en wiskundige Bernardus Schotanus à Sterringa (1639-1704) kreeg in 1682 van de Staten van Friesland de opdracht om de gehele provincie in kaart te brengen. Zestien jaar lang was Schotanus bezig de dertig grietenijen op te meten en uit te tekenen. In 1698 verscheen zijn Friesche Atlas, die geldt als een hoogtepunt van de toenmalige cartografie. Twintig jaar later, in 1718, bracht de Leeuwarder boekhandelaar François Halma een tweede, vermeerderde editie uit onder de titel Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland. De facsimile bestaat uit 45 kaartbladen van ca. 54 x 63 cm.

Als Schotanus –Stichting zijn wij natuurlijk vereerd en trots dat er een facsimile –editie komt van de Schotanus –atlas. Verder in deze Aldfaers Erf kunt u meer lezen over de inhoud, vormgeving, prijs en intekenmogelijkheid van deze opmaak die in beperkte oplage zal verschijnen.

Dit is al weer de laatste Aldfaers Erf van 2014. Ik denk dat we er goed in zijn geslaagd om met de nieuwe uitgave een waardige opvolger te hebben gevonden voor de eerdere jaren van de Aldfaers Erf. Het is dan ook op haar plaats Anneke, Heleen en Linda te bedanken voor het vele werk dat zij hebben gedaan en doen om Aldfaers Erf te maken en in onze brievenbus te laten bezorgen. Overigens zijn zij erg benieuwd naar uw mening over de inhoud en opmaak van Aldfaers Erf. Tevens ontvangen zij graag artikelen van u  over de vele wetenswaardigheden betreffende Schotanussen. Dus laat eens wat van u horen.

 Als u dit leest is het jaar 2014 bijna ten einde. De kerstdagen en het nieuwe jaar zijn nabij en dat betekent dat er vele lichtjes en kaarsjes in en buiten het huis weer aangaan. We zoeken dan vaak elkaar weer op, zijn blij dat we samen zijn en herinneren ons diegene die er niet meer zijn. Ik wens u namens het bestuur hele fijne kerstdagen en een goed begin van 2015 toe.

 

Weert, december 2014 

 1. Schotanus wapenschild
 2. Familiedagen

  Foto's van de jaarlijkse familiedagen.

 3. Giften - ANBI
  • Giften aan de Schotanus-Stichting zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat we erkend zijn als ANBI. Lees er alles over.
 4. Archief

  Familieberichten
  2020 Oktober
  2020 Augustus
  2020 April
  2019 Mei
  2017 September
  2017 Maart
  2016 November
  2016 Mei
  2015 November
  2015 Februari
  2014 December