Nieuwsarchief

Als u wilt dat uw familieberichten op deze site worden gepubliceerd, kunt u een e-mail sturen naar de webmaster.Van uit Westergeest kreeg ik een tip van Tjisse Peterson over een tweetal websites. Vooral voor hen die verwant zijn aan de Schotanussen uit Kollumerland heel interessant! Ik geef u deze tip graag door.

www.Foestrum.nl

http://schotanus.us/FotosFriesland/ThumbsFriesland/FrieslandETHTML.htm


VERSLAG VAN DE BESTUURSTAFEL


Op 28 februari hadden we weer een bestuursvergadering in Amersfoort. Nanning, Klaas, Gert-Jan, Jan Hengstmengel en ondergetekende waren aanwezig. Als gast was Otto Rosier uitgenodigd. Hij wil voor een periode van 3 jaar onze voorzitter worden. Hij zegt er wel meteen bij dat hij eigenlijk vindt dat er een voorzitter met de naam Schotanus zou moeten zijn. Maar zolang deze er niet is, zal hij het voorzitterschap ter hand nemen.

Omdat er geen frontfoto voor de nieuwe Aldfaers Erf beschikbaar is wordt er een foto van het bestuur gemaakt. Dus bij deze wéér een oproep aan u om mooie foto’s (bij voorkeur in staand formaat) op te sturen.

Klaas heeft controle van de ANBI gehad. Er is geconstateerd dat er een paar onderwerpen die wel verplicht zijn, ontbreken op de website. Het beleidsplan zal nog gecontroleerd worden. Webmaster Jan Schotanus heeft aangegeven dat hij nu echt wil stoppen met deze taak.

Er zal in deze Aldfaers Erf daarom een oproep gedaan worden voor een nieuwe webmaster. Soraya de Haan (dochter van Coby de Haan) wil voor de Schotanus-Stichting een nieuwe website maken. Het bestuur is hier erg blij mee. Het is niet de bedoeling dat zij ook de website gaat bijhouden daarom de oproep voor een nieuwe webmaster.

Voor de aanstaande familiedag in Franeker, worden nog even de puntjes op de spreekwoordelijke i gezet. De brieven voor de donateursbijdrage gaan binnenkort weer de deur uit.

Er is een offerte ontvangen voor het vervaardigen van lepeltjes en gebaksvorkjes. Zie elders in de AE. Op de jaarvergadering en via Aldfaers Erf zal eerst geïnventariseerd worden of er voldoende belangstelling is.

Na  toelichting van Klaas op de financiële stukken, stelt het bestuur de cijfers vast.

Bij de rondvraag geeft Nanning aan dat dit zijn laatste vergadering als voorzitter is geweest.

Secretaris Anneke Schotanus-Huige

 

Van de voorzitter

Ik heb vaak hoge verwachtingen van een nieuw jaar. Meestal komt het meeste wat je verwacht niet uit en dat is best een geruststelling natuurlijk. Ook nu had ik weer verwachtingen bijvoorbeeld een Elfstedentocht. Dus vrij veel vorst en natuurlijk om de tocht der tochten voor de toeschouwers voor de buis extra spannend te maken, veel sneeuw. Niets van dit alles en het weer is zo snert, dat je er niet over wil praten of schrijven. Waarover dan vraagt u zich nu misschien af.

Ik weet dat er weer volop aan wordt gewerkt om onze 60e familiedag op zaterdag 6 juni a.s. te organiseren en tot een succes te maken. Verder in deze Aldfaers Erf kunt u het programma en de agenda lezen. Ik zou zeggen: ‘daar wil je toch bij zijn’. Ik bedenk mij ook opeens dat het voor u misschien een idee zou zijn een Schotanus als introducé mee te nemen, wie nog geen donateur is van de Schotanus-Stichting. Het spreekt voor zich dat de eigen bijdrage dezelfde is als die voor donateurs. Op die manier kunnen ze kennismaken met één van de activiteiten van de Schotanus-Stichting en vele naamgenoten ontmoeten. En zeg nu zelf wie wil er nu niet worden ontvangen op het stadhuis van Franeker en verwelkomd worden door de burgemeester van deze stad. Normaal gesproken overkomt je dit niet.

Ook daarna is er een gevarieerd programma met een terugblik door foto’s van 60 jaar Schotanus-Stichting en de verschillende familiedagen en een bezoek aan het Planetarium. Daarnaast hebben we Friso Schotanus, auteur van verschillende sportboeken, bereid gevonden iets te vertellen over zijn boeken en zijn schrijverschap. Zijn laatste boek heeft als titel "De beste sigaret voor uw gezondheid" en heeft een hoge waardering gekregen in verschillende landelijke en regionale bladen. Om alles nog feestelijker te maken is er weer een smakelijke lunch en na afloop een afscheidsdrankje. Een programma om ‘u’ tegen te zeggen en zeker niet te willen missen. We hebben hoge verwachtingen dat velen van u aan de 60e familiedag te Franeker zullen deelnemen. U bent allen van harte welkom.

Zoals bekend nemen Gert-Jan en ik na 10 jaar afscheid van het bestuur. Otto Rosier heeft positief gereageerd, om mij op te volgen en de nieuwe voorzitter te worden van de Schotanus- Stichting. Otto is in zijn woonplaats (Voorschoten) en in de regio bij verschillende bestuurlijke activiteiten betrokken en heeft in die zin veel ervaring opgedaan. Dit kan zeker van toegevoegde waarde zijn voor de Schotanus-Stichting. Ik wens Otto vanaf deze plaats alvast veel succes en met hem de bestuursleden en ondersteunende medewerkers van de Schotanus-Stichting.

Ik hoop velen van  u te zien op 6 juni in Franeker.

Nanning Schotanus 

 1. Schotanus wapenschild
 2. Familiedagen

  Foto's van de jaarlijkse familiedagen.

 3. Giften - ANBI
  • Giften aan de Schotanus-Stichting zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat we erkend zijn als ANBI. Lees er alles over.
 4. Archief

  Familieberichten
  2020 Oktober
  2020 Augustus
  2020 April
  2019 Mei
  2017 September
  2017 Maart
  2016 November
  2016 Mei
  2015 November
  2015 Februari
  2014 December