Nieuws ArchiefDe Schotanusdag 2020 in Franeker (is inmiddelds afgezegd ivm Corona maatregelen)

Burgemeester Waanders Gens Schotana 20

It giet oer!

Op het Voorblad van de Zomereditie van Aldfaers Erf, het huisorgaan van de Stichting-Schotanus leest u: It giet oer!
Misschien begrijpt u deze Friestalige tekst niet meteen, daarom geef ik u hierbij de vertaling.
Het gaat niet door!
Het gaat over onze familie ontmoetingsdag die we dit jaar hadden willen houden op 12 september. In Franeker omdat het een lustrumjaar is. De Stichting-Schotanus bestaat 65 jaar en dat moet gevierd worden: traditiegetrouw, in Franeker.
Maar we doen het niet om de eenvoudige reden dat we graag iedereen van u erbij willen hebben en dat gaat niet zolang er een Corona-alarm geldt. Er zijn allerlei beperkingen van kracht als het gaat om evenementen en reizen. Er is niets wat er op wijst dat dit in september anders zal zijn of dat de noodzaak ervan dan is vervallen. Covid-19 kan zeer ernstige gevolgen hebben en we hebben als bestuur van deze stichting besloten dat we door onze activiteit niemand daaraan bloot willen stellen.
Er stond behalve het heugelijke feit van het 65 jarig bestaan ook nog iets bijzonders op de agenda: de presentatie van deel 20 in de Gens Schotana reeks in het stadhuis van Franeker. We bespreken nog met de auteurs en met de burgemeester van Franeker of we deze presentatie wel door laten gaan maar dan in klein comité. We laten het u weten en doen verslag in het volgende nummer van Aldfaers Erf.

No Schotanus day in 2020

The Schotanus Family reunion that was scheduled on the 12th of September is postponed to next year. Reason is our desire to keep all participants safe from the contagious disease Covid-19.

 1. Schotanus wapenschild
 2. Familiedagen

  Foto's van de jaarlijkse familiedagen.

 3. Giften - ANBI
  • Giften aan de Schotanus-Stichting zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat we erkend zijn als ANBI. Lees er alles over.
 4. Archief

  Familieberichten
  2020 Oktober
  2020 Augustus
  2020 April
  2019 Mei
  2017 September
  2017 Maart
  2016 November
  2016 Mei
  2015 November
  2015 Februari
  2014 December