Nieuws Archief

Als u wilt dat uw familieberichten op deze site worden gepubliceerd, kunt u een e-mail sturen naar de webmaster.Schotanussen in WOII
Sinds zijn oprichting brengt de Schotanus-Stichting door genealogisch onderzoek de stamboom van het geslacht Schotanus met al zijn vertakkingen in beeld. De resultaten daarvan worden gepubliceerd in uitgaven van Gens Schotana. Dit werk wordt natuurlijk voortgezet, maar vordert wel  steeds langzamer. De “80-20 regel” doet zich ook hier nadrukkelijk gelden: de eerste 80% van het resultaat wordt gerealiseerd met 20% van de inspanning en de resterende 20% van het resultaat vergt nog eens 80% van de inspanning. We houden vol!
Recent heeft het bestuur van de Schotanus-Stichting besloten de geschiedenis van het geslacht Schotanus ook op een andere wijze in beeld te brengen, namelijk themagewijs. Om te beginnen zullen de belevenissen van de Schotanussen in de Tweede Wereldoorlog in beeld worden gebracht. De donateurs van de Schotanus-Stichting is gevraagd de belevenissen van de eigen familieleden in WOII (man en vrouw, jong en oud) met tekst en foto’s te beschrijven en aan het bestuur ter beschikking te stellen. Op basis van deze bijdragen zal het bestuur een uitgave van Aldfaers Erf in 2016 geheel aan dit thema wijden.
Medio januari 2016 heeft het bestuur van de Schotanus-Stichting alle dragers van de naam Schotanus, Scholtanus en Schotanus á Steringa Idzerda zoals vermeld in www.detelefoongids.nl en voor zover niet reeds aangesloten bij de Schotanus-Stichting (in totaal 275 personen) schriftelijk benaderd met hetzelfde verzoek. Op deze manier hoopt het bestuur nog meer Schotanussen bij dit project en wellicht ook bij het verdere werk van de Schotanus-Stichting te betrekken.
Otto Rosier, voorzitter

 1. Schotanus wapenschild
 2. Familiedagen

  Foto's van de jaarlijkse familiedagen.

 3. Giften - ANBI
  • Giften aan de Schotanus-Stichting zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat we erkend zijn als ANBI. Lees er alles over.
 4. Archief

  Familieberichten
  2020 Oktober
  2020 Augustus
  2020 April
  2019 Mei
  2017 September
  2017 Maart
  2016 November
  2016 Mei
  2015 November
  2015 Februari
  2014 December