Nieuws ArchiefVan de bestuurstafel
Het gehele jaar door zetten de bestuursleden zich in voor de Schotanus-Stichting. Tijdens bestuursvergaderingen worden “de horloges weer gelijk gezet”. Dat wil zeggen: wordt informatie over de taakuitvoering uitgewisseld, worden keuzes gemaakt en besluiten genomen en worden nieuwe werkafspraken gemaakt. Zo ook op 4 maart 2017. Belangrijke onderwerpen waren de volgende.

Familiedag 13 mei 2017. Vaartocht vanuit Urk. Besproken zijn de afspraken met de verhuurder van het passagiersschip “De Zuiderzee”, het dagprogramma, een alternatief programma in geval van minder goed weer, de agenda van de vergadering, de prijs voor deelname en de aankondiging van de familiedag in Aldfaers Erf Voorjaar 2017 en op www.schotanus-stichting.com.

Financiƫle stukken. Het bestuur keurt de jaarrekening 2016, de balans per ultimo 2016 en de begroting 2017 goed. Voor de familiedag zal de financiƫle administratie over 2016 door de kascommissie worden gecontroleerd.

Aldfaers Erf Voorjaar 2017. Gelet op de datum van de familiedag (een maand eerder dan gebruikelijk) moet deze uitgave zo spoedig mogelijk na de vergadering worden uitgebracht. De deadline voor het aanleveren van tekst wordt vastgesteld op 11 maart 2017.

Aldfaers Erf Najaar 2017. Die uitgave zal geheel worden gewijd aan het thema “Schotanussen als pionier”. Ook dit keer zal het bestuur zich extra inspannen om Schotanussen die nog geen donateur zijn en Schotanussen over zee bij dit project te betrekken.

Website www.schotanus-stichting.com. Naast Aldfaers Erf is onze website een belangrijk communicatiemiddel. Besloten wordt om ook de inhoudsopgaven van Aldfaers Erf en de Engelstalige summary op de website te plaatsen, evenals de samenvattingen van de bestuursvergaderingen en een impressie van de familiedag. Aldus ontstaan structureel 8 gelegenheden per jaar om onze website te actualiseren.

Onze website is gebouwd door en wordt tijdelijk beheerd door Soraya de Haan. Soraya werkt inmiddels aan een andere opzet van de website, waarvan de inhoud eenvoudiger te beheren is, zodat het bestuur ook makkelijker een nieuwe webmaster vinden kan.

 1. Schotanus wapenschild
 2. Familiedagen

  Foto's van de jaarlijkse familiedagen.

 3. Giften - ANBI
  • Giften aan de Schotanus-Stichting zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat we erkend zijn als ANBI. Lees er alles over.
 4. Archief

  Familieberichten
  2020 Oktober
  2020 Augustus
  2020 April
  2019 Mei
  2017 September
  2017 Maart
  2016 November
  2016 Mei
  2015 November
  2015 Februari
  2014 December