Nieuws ArchiefVan de bestuurstafel

Op 16 september 2017 kwam het bestuur van de Schotanus-Stichting bijeen in Urk. Aanwezig: Otto Rosier (voorzitter), Klaas Schotanus (penningmeester) en Anneke Schotanus (secretaris). Besproken werden:

De familiedagen 2017 (evaluatie) 2018 (voorlopige plannen). Het beleid van het bestuur is gericht op het direct betrekken van meer Schotanussen bij de activiteiten van de Schotanus-Stichting. Organisatie en programma van de familiedag 2017 waren geënt op deze doelstelling (zorgvuldig gekozen datum en locatie; vaartocht op een goed uitgerust passagiersschip; gastspreker over “het thema van het jaar”: Schotanussen als pionier). De dag verliep bevredigend. Het aantal deelnemers (buiten bestuur en gasten) stelde teleur. Desondanks zal ook in 2018 een Schotanus familiedag worden georganiseerd. Datum: 12 mei 2018. Als mogelijke locaties worden genoemd: Hoorn. Enkhuizen, Medemblik.

Aldfaers Erf Najaar 2017; themanummer, geheel gewijd aan Schotanussen als pionier. Op het moment van de bestuursvergadering schiet het aantal bijdragen nog tekort. De deadline voor het aanleveren van kopij is 10 oktober 2017. Er worden werkafspraken gemaakt over het completeren van de inhoud.

Toekomst Schotanus-Stichting. Ten behoeve van de continuïteit van de Schotanus-Stichting is uitbreiding van het aantal (actieve) donateurs noodzakelijk. Meer, als het kan jongere donateurs en bij voorkeur geboren Schotanussen moeten de Schotanus-Stichting verder de toekomst in gaan dragen. Donateurs die anderen laten delen in hun aandeel in de familiegeschiedenis. Donateurs die het noodzakelijke financiële fundament leggen en in stand houden. Donateurs die bereid en in staat zijn een actieve bijdrage te leveren als bestuurslid (in 2018 leggen voorzitter en penningmeester hun functie neer) of als ondersteuner (webmaster, archiefbeheerder, voorraadbeheerder). Het beleid van het bestuur is hierop gericht. Beleidsinstrumenten: (a) Naast het lang lopende genealogisch onderzoek ook een themagewijze benadering van de familiegeschiedenis (Schotanussen in de Tweede Wereldoorlog en Schotanussen als pionier). (b) Extra aantrekkelijke familiedagen. Geconstateerd wordt dat het bestuur in de afgelopen twee jaar niet in zijn opzet is geslaagd. Het leveren van de producten van de Schotanus-Stichting vergt een forse inspanning van een klein aantal mensen; het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt is momenteel te gering. Uitzicht op verbetering in deze verhouding ontbreekt vooralsnog. In zijn november vergadering zal het bestuur zich verder beraden over de toekomst van de Schotanus-Stichting. Beleidsopties: (a) Op dezelfde voet doorgaan. (b) In afgeslankte vorm (minder producten) doorgaan. (c) In een slaapstand brengen. (d) Opheffen.

Volgende vergadering: 18 november 2017 in Voorschoten. Voorlopige agenda: Aldfaers Erf Winter 2017, Familiedag 2018, Toekomst van de Schotanus-Stichting.

 1. Schotanus wapenschild
 2. Familiedagen

  Foto's van de jaarlijkse familiedagen.

 3. Giften - ANBI
  • Giften aan de Schotanus-Stichting zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat we erkend zijn als ANBI. Lees er alles over.
 4. Archief

  Familieberichten
  2020 Oktober
  2020 Augustus
  2020 April
  2019 Mei
  2017 September
  2017 Maart
  2016 November
  2016 Mei
  2015 November
  2015 Februari
  2014 December