Nieuws Archief

Als u wilt dat uw familieberichten op deze site worden gepubliceerd, kunt u een e-mail sturen naar de webmaster.Van de bestuurstafel.

Op zaterdag 5 november is het bestuur, bestaande uit Otto Rosier, Anneke Schotanus-Huige, Klaas Schotanus, alsmede Jan Hengstmengel bijeengekomen in Heerenveen bij Anneke thuis. Na koffie met echte Friese oranjekoek zijn we van start gegaan.

Allereerst werd de AGENDA vast gesteld. Het VERSLAG van de vergadering van 23 augustus 2016 werd goedgekeurd.

Bij de INGEKOMEN stukken vertelde Klaas dat hij een e-mail had gekregen met daarin een foto van een schilderij, geschilderd door een Schotanus. We hopen dat hier wat meer gegevens over komen zodat het schilderij mèt tekst in Aldfaers Erf geplaatst kan worden.

Er komen geregeld foto’s binnen. Jan Hengstmengel zal gaan kijken hoe het beste een DIGITAAL FOTOARCHIEF opgezet kan worden.

Op Najaarnummer Aldfaers Erf 2016 - SCHOTANUSSEN in de TWEEDE WERELDOORLOG - zijn heel wat complimenten gekomen. Inmiddels zijn verscheidene nabestellingen ontvangen. In verband hiermee heeft het bestuur 20 extra exemplaren laten drukken. Helaas was er een kritische reactie van een donateur. Dit hebben we gelukkig kunnen uitleggen.

Als onderwerp voor het NAJAARNUMMER 2017 is gekozen voor: SCHOTANUSSEN ALS PIONIERS ( in de breedste zin). Otto zal uitleg hierover geven in het Winternummer.

Op 24 november gaat het bestuur een exemplaar van Aldfaers Erf, Schotanussen in de Tweede Wereldoorlog, aanbieden aan Gedeputeerde Sander de Rouwe van de ProvincieFriesland. Een deputatie van de Schotanus-Stichting is uitgenodigd om op het Provinciehuis in Leeuwarden te komen.

Op 13 Mei 2017 is er weer een FAMILIEDAG. Deze dag zal worden gehouden op een rondvaartboot vanuit Urk. Nadere mededelingen komen van onze voorzitter. Wel is alvast te vermelden dat we contact gaan zoeken met Piet Paulusma. Onze Friese weerman.

Nog steeds zijn we naarstig opzoek naar een WEBMASTER, en sinds kort zoeken we ook een nieuwe PENNINGMEESTER. Klaas heeft er nu bijna 2 termijnen op zitten; vandaar deze oproep.

In het vervolg zal ook een korte samenvatting van de bestuursvergaderingen op de website te lezen zijn.

Anneke Schotanus-Huige

Secretaris Schotanus-Stichting

Heerenveen, november 2016

 1. Schotanus wapenschild
 2. Familiedagen

  Foto's van de jaarlijkse familiedagen.

 3. Giften - ANBI
  • Giften aan de Schotanus-Stichting zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat we erkend zijn als ANBI. Lees er alles over.
 4. Archief

  Familieberichten
  2020 Oktober
  2020 Augustus
  2020 April
  2019 Mei
  2017 September
  2017 Maart
  2016 November
  2016 Mei
  2015 November
  2015 Februari
  2014 December